Skip to content

Dmitriy Gushchin

$1,200.00

Dmitriy Gushchin

Tango, 2022

archival dye sublimation print transfer to aluminum

20″ x 16″ x1″